Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​ADK – Automatisk dørkontrol

Når ikke alle skal have adgang overalt

Hvad er ADK?

​Et ADK-anlæg er i grundlæggende et system, der består af flere komponenter – f.eks.:

  • ​Identifikationsenheder – teknisk avancerede ”nøgler” (typisk i brik, eller kortform)
  • ​Elektromekaniske låse, som genkender eller afviser identifikationsenhederne.
  • ​Detektorer, der holder øje med adgangspunktets ”sundhedstilstand” – f.eks. om nogle har forsøgt at bryde ind eller manipulere med stedet og det derfor kræver opmærksomhed.
  • ​Eventuelt udstyr til registrering af hændelser – hvem har haft /forsøgt adgang hvornår.
  • ​Programmering – hvem skal have adgang hvornår samt oprettelse og sletning af identifikationsenheder.

ADK, et godt alternativ til hovednøglen

​​De fleste er bekendte med den type nøgler, som passer til flere døre på et givent sted. Det kunne f.eks. hoveddørsnøglen i en andelsforening, som også låser op til kælderen, vaskerummet og naboopgangen. En sådan kaldes en hovednøgle.

Hovednøgler findes ligeledes på et utal af arbejdspladser, for det er unægtelig nemmere, kun at skulle holde styr på én nøgle, snare end et stort og kluntet nøglebundt. Samtidigt giver hovednøglen typisk adgang til de fleste af arbejdspladsens områder og faciliteter.

Ulemperne, ved bortkommende, ikke returnerede nøgler, eller generelt ved at en stor gruppe har adgang flere af de samme faciliteter er dog noget, man bør tage med i betragtningen, når man skal vælge sikringssystemer.

Vil man have fuld kontrol over hvem der har adgang til hvad hvornår, kan ADK være en godt alternativ.

Sikring lige efter bogen

​Kallesøes sikringsafdeling består af autoriserede og certificerede installatører. Når vi står for dine sikringsløsninger, kan du derfor være sikker på, at, forgår det hele efter bogen og vi kører ikke før hele systemet fungerer, som du vil have det.

Vi rådgiver, projekterer, installerer og servicere dels ADK, men også flere andre typer sikringssystemer.

Kontakt os på på telefon 29 90 77 11 eller via mail: jasper@kallesoe.dk

Fuld kontrol med ADK

​Med ADK bestemmer du 100% hvilke medarbejdere, der skal have adgang til hvilke lokaler. Udvælgelsen kan være baseret en forretningsmæssig interesse i at bevarer overblikket over, hvem der har indsigt i særlige aspekter af virksomheden. 

Man kan sammenligne det med, at det oftest kun er få betroede medarbejder, der kender kombinationen til pengeskabet, eller kun særligt trænede teknikere, der har adgang til alle drev og databaser i virksomhedens IT-systemer. Det er en måde at sikre, at der ikke opstår utilsigtede hændelser, som kan bringe fortrolighed eller produktion i farer.

ADK sikrer både værdier og medarbejdere

​​ADK beskytter ikke kun virksomhedens værdier. Det er også en beskyttelse af medarbejderne. I tilfælde af bortkommende genstande, vil man relativt nemt kunne finde frem til hvis nøglebrik, der sidst har haft adgang til lokalet og en eventuel opklaringsproces kan tage sit udgangspunkt heri. 

Ovenikøbet er ADK så smart, at hvis en medarbejder melder sin brik stålet eller bortkommen, kan brikken i løbet af ganske få minutter spærres og en ny oprettes. Det betyder bl.a. mindre risiko, for at mistede nøglebrikker kan misbruges, men også at en medarbejder ikke nødvendigvis hæmmes i sine arbejdsgange idet nye nøglebrikker, med en ny kode, relativt hurtigt kan oprettes. Erfaringer viser, at ADK og TVO giver et rigtig højt sikkerhedsniveau.

ADK, også til boligforeningerne

ADK anvendes ikke kun på arbejdspladser. Mange boligforeninger har taget systemet til sig, fordi det giver god økonomisk mening ift. erstatning af bortkommende nøgler, udskiftning af låse og et stort administrativt arbejde forbundet med inddrivelse af nøgle fra fraflyttede beboer.

Derudover er systemet også en service til beboerne, som med samme nøglekort/brik kan få adgang til f.eks. hoved og lejlighedsdør, kældre, vaskerum, egen postkasse, aflåste containerpladser mm., uden det øger risikoen adgang for uvedkommende.

I årenes løb har Kallesøes sikringsafdeling varetaget flere større nybyg- og renoveringsprojekter i boligforeninger, hvor ADK har været omdrejningspunktet. Vi har derfor indgående kendskab til processen og hvordan det størst mulige hensyn udvises til alle involverede parter. Mange års erfaring giver en hurtig og stabil fremdrift på pladsen og sikre det bedste resultat.

Skal vi også stå for jeres adgangssystemer?

​Kallesøes sikringsafdeling:

Telefon 29 90 77 11

Mail: jasper@kallesoe.dk

Andre sikringssystemer

Kallesøe El Søborg​

​Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Telefon: 38 19 19 02

E-mail: kallesoe@kallesoe.dk

Kallesøe El Præstø​

Teglstrupvej 4, 4720 Præstø

Telefon: 29 90 77 11

E-mail: jasper@kallesoe.dk

Svend Mogensen´s Eftf​

Kostervej 19A, 4780 Stege

Telefon: 55 81 48 21

E-mail: info@sme-el.dk

CVR: 20013508