Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af alle virksomhedens udførte arbejder

​Alle opgaver bliver udført med den størst tekniske omhu og med stor omtanke for arbejdsmiljø og mindst mulig miljøbelastning.

​​

Kvalitetsbevidsthed og faglig stolthed er nøgleord, når Kallesøe inddrages i en opgave.

Kallesøes kvalitetsstyringssystem (KS) tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens kvalitetsledelsessystem (KLS).

Kvalitetsledelsessystemet (KLS):

Kallesøe har indført og vedligeholder kvalitetsledelsessystem på grundlag af:

  • ​Bekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
  • ​Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Kallesøes kvalitetsledelsessystemet (KLS) er udarbejdet ud fra det af TEKNIQ udarbejdet KLS-koncept EL.

Kvalitetsstyringssystemet (KS) har til formål at sikre, at:

  • ​Der til enhver tid bliver udarbejdet alle nødvendige procedure, beskrivelser og forretningsgange for kvalitetssikring.
  • ​At alle opgaver bliver udført i overensstemmelse med gældende love og regler.
  • Vi internt i virksomheden lever op til egne høje standarder.

Kvalitetsstyringssystemets hensigt og indhold

​Hensigten med kvalitetssikringen er bl.a. at sikre fejlfrie installationer, samt til enhver tid at indfri de med kunden afstemte forventninger.

Kvalitetssikringen indeholder en kvalitetsplan, der danner grundlag for den planlagte håndtering af den enkelte opgave. I denne henvises til hjælpedokumenter som bl.a. proceskontroller og slutkontroller. 

​Disse har til formål at dokumentere det forventede resultat, den leverede vare og endelig en accept fra kunden på afleveringsdokumentet.

I nær tilknytning til dette, udarbejdes et drifts- og vedligeholdelsesprogram, som ved opgavens aflevering udleveres til kunden.​

Se godkendelse her.

Kallesøe El Søborg​

​Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Telefon: 38 19 19 02

E-mail: kallesoe@kallesoe.dk

Kallesøe El Præstø​

Teglstrupvej 4, 4720 Præstø

Telefon: 29 90 77 11

E-mail: jasper@kallesoe.dk

Svend Mogensen´s Eftf​

Kostervej 19A, 4780 Stege

Telefon: 55 81 48 21

E-mail: info@sme-el.dk

CVR: 20013508