Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nødstrømsgenerator

Når konstant strømtilførelse er altafgørende.

​En nødstrømsgenerator kan dække store effekter og levere nødstrøm i mange timer og er derfor særlig anvendelig i brancher, hvor man er kritisk afhængig af en konstant og stabil strømforsyning f.eks. på hospitaler, men også i data- og produktionsvirksomheder.

Vi anbefaler altid at et nødstrømsanlæg belastes med op til 70% (opgjort på timebasis). De resterende 30% skal kunne dække eventuelle kortvarige høje elforbrug f.eks. i forbindelse med opstart af elforbrugende anlæg.

Hos os kan du få rådgivning om, hvad der bedst kan betale sig for en branche/virksomhed/institution som jeres. Vi hjælper os gerne med opsætning af nye anlæg og vedligeholdelsen af i forvejen eksisterende anlæg.

Kontakt Kallesøe eller Svend Mogensens Eftf. allerede i dag, for et godt tilbud

Se også:

​Hvad er en nødstrømsgenerator?

En nødstrømsgenerator er f.eks. en diesel- eller oliedrevne generatoranlæg, der overtager strømforsyningen i tilfælde af strømsvigt. Et nødstrømsanlæg kan køre lige så længe, som det er forsynet med diesel eller olie.

Nødstrømsgeneratoren står normalt stille, men starter automatisk, hvis strømmen går. Det kan tage nogle minutter før anlægget er i stand til at overtage forsyningen fuldstændigt, og det er op til den enkelte virksomhed/institution/arbejdsplads at vurdere, om dette er acceptabelt, eller om det er nødvendigt at supplere med et UPS-anlæg.

​Hvor anvendes nødstrømsgeneratorer?

Planlægningsbekendtgørelsen og Sundhedsloven kræver, at sundhedsvæsnet skal være rustet til at varetage dettes funktioner i tilfælde af strømsvigt.

Flere virksomheder og institutioner vælger også frivilligt at investere i nødstrømsanlæg, da dette er med til at beskytte og bevare værdifulde data, kommunikation, produktion mm. 

Hvorfor anskaffes en nødstrømsgenerator?

Naturfænomener som storm eller isbelægninger kan ligeledes påvirke forsyningssikkerheden, ligesom også menneskelige fejl såsom kabelovergravninger spiller ind. Da det generelt er det svært at opbevare elektricitet, og især i større ”mængder”, kan der derfor være behov for back-up, hvis man vil sikre sig mod tekniske udfald fra transmissionslinjerne.

UPS-anlæg kan i mange tilfælde være tilstrækkelig sikring, men virksomheder og institutioner, som er særlig afhængige af en stabil strømtilførelse, fortrækker sikkerheden i også at have et nødstrømsanlæg - både af økonomiske, driftsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.​

​Hvordan anskaffer man en nødstrømsgenerator?

Det gør man ved at tage kontakt til en professionel installatør. Det er nemlig være en temmelig omfattende proces, at sætte et nødstrømsanlæg/en nødstrømsgenerator korrekt op. Der er typisk mange bygnings- og installationsmæssige hensyn at tage højde for, ligesom der i nogle tilfælde kan være tale om forskellige systemer, der skal tale sammen på kryds og tværs. Alt dette vil en professionel installatør som f.eks. Kallesøe El eller Svend Mogensens Eftf. naturligvis tage højde for. 

Kallesøe El Søborg​

​Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Telefon: 38 19 19 02

E-mail: kallesoe@kallesoe.dk

Kallesøe El Præstø​

Teglstrupvej 4, 4720 Præstø

Telefon: 29 90 77 11

E-mail: jasper@kallesoe.dk

Svend Mogensen´s Eftf​

Kostervej 19A, 4780 Stege

Telefon: 55 81 48 21

E-mail: info@sme-el.dk

CVR: 20013508