Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Det kan elektrikeren hjælpe med

Har du en el-opgave vi skal tage os af?

Kallesøe El

Svend Mogensens Eftf.

Vores serviceafdeling tager sig bl.a. af:

 • ​Opsætning/flytning af lamper.
 • ​Opsætning, reparation eller nedlæggelse af stikkontakter og afbryder.
 • ​Installationer til komfur.
 • ​Installationer til gasfyr.
 • ​Installationer til opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.
 • ​Installation, reparation og servicering af varmepumper.
 • ​Installation og reparation af dørtelefonanlæg.
 • ​Finde ud af hvorfor strømmen ikke fungere og hvad der skal gøres ved det.

Hos Kallesøe og Svend Mogensens Eftf. udfører vi naturligvis andet ned blot el-tjek. En af vores kerneopgaver er at udfører stort set alle typer opgaver, der involvere elektriske installationer. 

El-tjek​

Og andre klassiske elektrikertjanser

​El-tjek, el-eftersyn, gennemgang af elektriske installationer – kært barn har mange navne. Uanset hvad du kalder det, handler det om at få gennemgået boligens elektriske installationer for at undersøge, om de lov- og sikkerhedsmæssigt lever op til lovens krav. Der er krav om, at eftersynet skal foretages af virksomheder, der har el autorisation. Dette er altså ikke noget, du må gøre selv. Her skal der professionelle ind over og vi hjælper naturligvis gerne.

El-tjek i hovedstadsområdet: Kallesøe El på telefon 38 19 19 02

El-tjek Sydsjælland eller på Møn: Svend Mogensens Eftf. på telefon 55 81 48 21

​Hvad er et el-tjek?

Et el-tjek er en stikprøvevis gennemgang af elektriske installationer med henblik på funktionsdygtighed og sikkerhed. Installationerne tjekkes for at afdække ulovlige eller direkte livsfarlige installationer. På baggrund af el-tjekket udfærdiges en rapport, som klart og tydeligt dokumenter evt. fejl og mangler. 

I mange tilfælde vil elektrikeren ligeledes kunne give et tilbud på, hvad det vil koste at udfærdige disse. Tilbuddet er naturligvis helt og aldeles uforpligtende

​Hvor fortages et el-tjek?

I forbindelse med et el-tjek foretages der stikprøver af boligens elinstallationer. Dette kan f.eks. inkludere:

 • ​El-tavlen/HFI-relæet
 • ​Kontrolmåling af strømafbryderen
 • ​Stikprøvekontrol af afbrydere, stikkontakter og lampeudtag mm.
 • ​Stikprøvekontrol af lavvoltinstallationer – f.eks. indbyggede spots

Hvorfor udføres et el-tjek?

 • ​El-tjekket har til formål at sikre at elinstallationer er udført lovligt og lever op til sikkerhedskravene.
 • ​Et el-tjek udføres som regel i forbindelse med boligkøb/salg f.eks. som led i en ejerskifteforsikring. Som loven er nu, er det faktisk et krav, at el-tjek udføres, når der er tale om huskøb, og det er husejerens ansvar at installationerne er lovlige – også selvom du har handlet i god tro.
 • ​Selvom der ikke er krav om el-tjek ifm. handel af ejer/andelslejligheder, har mange foreninger alligevel vedtægter, der kræver at der ifm. handler af lejligheder skal udføres et el-tjek.
 • ​El-tjekket giver både køber og sælger et bedre udgangspunkt at forhandle ud fra.
 • ​Man kan også vælge at få foretaget et el-tjek i forbindelse med renoveringsprojekter. Her handler det så bare ikke om at stå godt i en forhandlingsproces her og nu, men ofte om at skabe et mere sikkert hjem fremadrettet.​

Hvordan udføres et el-tjek?

 1. ​Du kontakter Kallesøe eller Svend Mogensens Eftf.
 2. ​Vi aftaler et tidspunkt, der passer dig (forvent dog ikke det kan lade sig gøre samme dag)
 3. ​Vi sender en af vores dygtige medarbejder ud, som tester og gennemgår installationer efter en nøje beskrevet standardtjekliste. Alle fejl og mangler bliver noteret.
 4. ​På baggrund af eftersynet udfører installatøren en el-synsrapport, som du efterfølgende modtager. Heraf fremgår samtlige fejl og mangler, samt dokumentation på, at eftersynet er udført på lovligvis af en autoriseret installatør.
 5. ​Vi sender en faktura på det udførte stykke arbejde.

Hvad skal der ske med de fejl og mangler, som er noteret i el-synsrapporten?

Som ejer og bruger af installationerne er det dit ansvar at disse er lovlige. Derfor anbefaler vi naturligvis altid, at fejl og mangler udbedres. Både af sikkerhedsmæssige, men også af lovmæssige hensyn.

Du kan frit vælge om det er os eller nogle andre, der skal stå for opgaven. Har vi stået for udarbejdelse af el-synsrapporten kan vi også relativt hurtigt skrue et attraktivt tilbud sammen.

Lad os gennemgå dine installationer, kontakt Kallesøe El eller Svend Mogensens Eftf. så klarer vi den.

Kallesøe El Søborg​

​Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Telefon: 38 19 19 02

E-mail: kallesoe@kallesoe.dk

Kallesøe El Præstø​

Teglstrupvej 4, 4720 Præstø

Telefon: 29 90 77 11

E-mail: jasper@kallesoe.dk

Svend Mogensen´s Eftf​

Kostervej 19A, 4780 Stege

Telefon: 55 81 48 21

E-mail: info@sme-el.dk

CVR: 20013508