Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Arbejdsmiljø​

Godt arbejdsmiljø giver en bedre byggeproces, lavere sygefravær og gode kunderelationer.

Kallesøe skal være en god arbejdsplads for vores medarbejdere. 

Derfor har vi sat arbejdsmiljøet i højsædet, for og at sikre dette, er der en række parametre vi tager højde for bl.a.:

En flad struktur

Vi har en flad organisationsstruktur, som vi oplever som en stor fordel for vores medarbejdere, fordi det i hvert led af organisationen giver medansvar i beslutningsprocesserne. Udover at det skaber et større engagement og en højere motivation hos vores medarbejdere, har det også den fordel, at det gør beslutningsprocesser kortere, fordi vi altid kan tale ganske uformelt med hinanden, uden alt for mange og unødvendige mellemled.

Vores erfaring er, at denne tilgang er en vigtig faktor ift. at øge sammenholdet og arbejdsglæden både på pladsen og på kontoerne. 

Kort afstand mellem chef og ansat

Vores svende og lærlinge ved altid hvem der er deres nærmeste chef og derfor hvem, de skal henvende sig til, hvis der er ting der er behov for at blive vendt. Det giver ro i hverdagen og de mindre inddelinger af virksomhedens ansatte er med til at styrke relationen imellem ansat og leder.

På pladsen​

APV

På alle nye byggepladser udarbejdes en ArbejdsPladsVurdering (APV), som tager udgangspunkt i arbejdsprocesserne. Desuden kortlægges det, om der er særlige arbejdsmiljøproblemer knyttet til den pågældende arbejdsplads, så vi kan tage hånd om disse i tide. 

Altid det rigtige udstyr til den rigtige opgave

Nogle af de opgaver, som Kallesøe El udfører, finder sted under nogle særlige forhold – f.eks. i brønde, under gulve, i højder eller i ekstreme vejrsituationer. Vi skal passe på vores medarbejdere. Derfor sørger vi naturligvis for at vores medarbejdere til enhver tid er klædt rigtigt på til den pågældende opgave – det gælder både (sikkerheds)beklædning og værktøj.

Faste teams gennem hele opgaven

Vi går højt op i at vores teams opfatter sig som en sammentømret enhed. Derfor stræber vi efter at have samme mandskab igennem hele opgaven. Det er vores klare oplevelse, at denne tilgang sikrer den optimale fremdrift, stabilitet og kvalitet for hele arbejdsprocessen.

​​

Kunderelationer

Vi oplever at vores tilgang til medarbejderne og arbejdsprocessen er med til at give en rigtig god relation til vores kunder. Det er det fordi, kunderne er forberedt på, hvordan processen vil forløbe, hvem deres nærmest kontaktperson er og hvem de kan forvente at der er på pladsen på daglig basis.

MUS-samtaler

Snak ved kaffemaskinen og på gangene er en naturlig del af dagligdagen i Kallesøe El. Der er plads til at ledere og medarbejdere kan tale uformelt og uhøjtideligt sammen.

En gang om året bestræber vi os dog på at afholde MUS-samtaler, hvor vi beskæftiger os målrettet med de områder, der ligger inden for MUS-samtalens natur.

Vi lægger vægt på at MUS-samtalen skal være en åben og ligeværdig dialog mellem leder og ansat.

Kallesøe El Søborg​

​Generatorvej 35B, 2860 Søborg

Telefon: 38 19 19 02

E-mail: kallesoe@kallesoe.dk

Kallesøe El Præstø​

Teglstrupvej 4, 4720 Præstø

Telefon: 29 90 77 11

E-mail: jasper@kallesoe.dk

Svend Mogensen´s Eftf​

Kostervej 19A, 4780 Stege

Telefon: 55 81 48 21

E-mail: info@sme-el.dk

CVR: 20013508